Kierownictwo Urzędu

Sekretarz Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018r.
Zastępca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2014
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Doradca Wójta Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016r.
Oświadczenie majątkowe za 2015r.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2014r.
Skarbnik Gminy
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Oświadczenie majątkowe za 2016 r.
Oświadczenie majątkowe za 2015 r.
Wójt Gminy
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji 2018 r.