Kierownicy Spółek

Kierownicy Spółek
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.
Kierownicy Spółek
Oświadczenie majątkowe za 2019 r.
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji za 2018 r.
Kierownicy Spółek
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji 2019 r.
Oświadczenie majątkowe za 2018 r.
Oświadczenie majątkowe za 2017 r.