Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Mełgiew

Logo - Urząd Gminy Mełgiew

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku
Data utworzenia
2022-04-05
Opis

W ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w 2022 roku zadań publicznych Gminy Mełgiew złożono 9 ofert. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dotację przyznano 9 organizacjom.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych, których oferty uzyskały  dotację zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie podpisania umowy na realizację zadania publicznego.

Organizacje, które uzyskały dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, po konsultacji co do zakresu  z Urzędem Gminy (pracownik odpowiedzialny: Iwona Wrona pok. 103), proszone są o dostarczenie zaktualizowanych harmonogramów i kosztorysów działań. Jest to niezbędne do przygotowania umowy.

Wszystkie organizacje, które otrzymały dotację i nie zawarły poniższych danych w formularzu oferty/informacji dodatkowej, zobowiązane są do złożenia przed podpisaniem umowy oświadczenia zawierającego następujące dane: Imiona i nazwiska oraz PESEL osób upoważnionych do podpisania umowy.

Plik
pdf pobrano: 95 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wrona Iwona
Dodano do BIP dnia: 2022-04-05 11:53:05