Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych

Na podstawie art. 36a ust. 2 i 3  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922), w związku z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r., w sprawie prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych (Dz.U. z 2015 r. poz. 719) informuje się, że Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi jawny rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych  Osobowych.

Jawny rejestr zbiorów danych osobowych znajduje się do wglądu na stanowisku Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Mełgiew ul. Partyzancka 2, 21-007 Mełgiew, pok. nr 201, II piętro, w poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 7.15 - 15.15.

Szukaj dokumentów
od do