Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wójt Gminy Mełgiew działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) informuje o zamiarze zlecenia realizacji zadania publicznego organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert oraz zamieszcza ofertę organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3. ustawy. Organizacja pozarządowa: Stowarzyszenie Wsi Franciszków, ul. Akacjowa 19, 21-007 Mełgiew. Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej: "Prowadzenie aktywności fizycznej dorosłych i seniorów".
Data utworzenia
2020-10-07
Obowiązujący
2020-10-07 - 2020-10-14
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wrona Iwona
Dodano do BIP dnia: 2020-10-07 11:11:31