Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Mełgiew

Logo - Urząd Gminy Mełgiew

Szczegóły dokumentu

Powrót do listy dokumentów
Tytuł
Wójt Gminy Mełgiew zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty, o których mowa w art.3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2022 roku.
Data utworzenia
2022-03-10
Obowiązujący
2022-03-10 - 2022-03-25
Plik
PDF pobrano: 12 razy
Załączniki
PDF pobrano: 16 razy
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:Wrona Iwona
Dodano do BIP dnia: 2022-03-11 10:30:11